قرآن

مذهبی

گرد آوری

به اعتقاد برخی قرآن بوسیله خود پیامبر، حضرت محمد صلی الله و علیه و آله  نوشته شد.استناد آنان به آیات زیر است ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:13  توسط صدیقه مفاخری  | 

پیدایش

مسلمانان همگی قرآن را وحی و الفاظ آن را عینا ً و دقیقا ً از جانب خدا می دانند ، که توسط روح الامین ( جبرئیل ) برحضرت  محمد صلی الله و علیه و آلهی و سلم نازل شده است ..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:11  توسط صدیقه مفاخری  | 

سبک

سوره های مکی از سوره های مدنی مسجع ترند. همچنین آیاتی که به حوادث قیامت و بیم و امید آن می پردازند ، بیشتر احساسات خواننده را منقلب......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:11  توسط صدیقه مفاخری  | 

دیگر تقسیم بندی ها

قرآن به 30 بخش تقریبا ً مساوی به نام جزء تقسیم شده است . هر جزء از دو قسمت مساوی به نام حزب تشکیل شده است و احزاب به نصف.......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:9  توسط صدیقه مفاخری  | 

سوره سوره در واژه به معنای « بریده شده » است و در اصطلاح واحدی است در برگیرندۀ گروهی مستقل از آیات قرآن که مطلع « بسم الله الحرکحمن الرحیم » و مقطعی دارد .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:9  توسط صدیقه مفاخری  | 

آیه

آیه در واژه به معنی بنشانه است و در اصطلاح کوچکترین واحد تقسیم قرآن است . اینکلمه در قرآنبه همین معنای خاص نیز به کار رفته است . یک آیه می تواند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:6  توسط صدیقه مفاخری  | 

http://www.parsquran.com/   جستجوی قرآن کریم

 

ویکی پدیا

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 4:57  توسط صدیقه مفاخری  | 

عمرزمین وجهان

بنابر یافته های کنونی  عمر جهان   17،0+  75، 13  بیلیون سال  وعمر زمین  0،0006 +4،5673    بیلیون سال است .123،75 بیلیون بخش بر 4،5672 ( تا 4 رقم اعشار ) برابر است با...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:27  توسط صدیقه مفاخری  | 

شناخت قرآن

اهمیت شناخت قرآن برای هر مسلمان از آن روست که منبع اساسی دین و ایمان   و اندیشه و آنچه به زندگی معنا می بخشد ، قرآن است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:24  توسط صدیقه مفاخری  | 

   فلسفه پیوند قرآن و عترت

حضور مستمر مفسری آگاه به معارف و اسرار وحی در کنار قرآن ، ضرورتی است که قرآن خود آشکارا بیان داشته است . در عصر نزول که شرایط فراگیری وحی در جامعه مسلمانان کاملا ً فراهم بود ، قرآن شخص پیامبر صلی الله و علیه و آله را برای عهده داری این مسئولیت خطیر به مسلمانان معرفی نموده است :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:23  توسط صدیقه مفاخری  | 

مطالب قدیمی‌تر